Disclaimer

Onderstaande Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van SENSE Recruitment, op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen op of middels de website.

De Algemene Voorwaarden van SENSE Recruitment zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website van SENSE Recruitment door de bezoeker. De Algemene Voorwaarden zijn hier (link) te raadplegen en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

De informatie op de website van SENSE Recruitment wordt als algemene informatieverschaffing aan de bezoeker gegeven. De bezoeker kan aan deze informatie geen rechten ontlenen en deze informatie kan niet worden aangemerkt als een advies of aanbeveling van SENSE Recruitment.

SENSE Recruitment zal geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van schade in verband met het gebruik van de website en de daarop te raadplegen informatie, waaronder doch niet uitsluitend begrepen; virussen, onjuistheden of onvolledigheid van de informatie.

SENSE Recruitment is de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle informatie waaronder begrepen het auteursrecht, tenzij SENSE Recruitment anders vermeld.

SENSE Recruitment verleent de bezoeker toestemming tot het kennisnemen van de website en de daaronder vallende informatie. Het is de bezoeker toegestaan om van het voorgaande kopieën te maken, op te slaan, te printen, reproduceren en het verspreiden van informatie, voor zover de informatie niet wordt gewijzigd en de verwijzing naar deze Disclaimer, de Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden van SENSE Recruitment bij die kopieën zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en de informatie - waaronder begrepen het creëren van (hyper)links - is de bezoeker niet toegestaan zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van SENSE Recruitment.

Bij vragen omtrent deze Disclaimer kunt u contact met ons opnemen. Op deze Disclaimer zijn voorts onze Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring van toepassing.